TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Žežulice  Op.7-3 
 Písně z rukopisu Královédvorského
カッコウ 
   ドヴォル・クラーロヴェー写本の歌曲

詩: ハンカ (Václav Hanka,1791-1861) チェコ
   

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


V širém poli dúbec stojí,
na dúbci žezhulice
zakukáše,zaplakáše,
že nenie vezdy jaro.
Kak by zrálo žitko v poli,
by vesdy jaro bylo?
Kak by zrálo jablko v sadě,
by vezdy léto bylo?
Kak by mrzly klasi v stoze,
by vezdy jeseň byla?
Kak by děvě tĕško bylo
by vezdy sama byla?

広い野原の中に立っている
カシの木にカッコウが止まってた
悲しげに歌ってた
春はすぐに去って行くと
小麦が畑で実った時には
どこに春があるんだ?と
リンゴが枝で実る時には
どこに夏があるんだ?と
凍り付く時に 干し草が
どこに秋はあるんだ?と
何とつらいことだろう
乙女が一人ぼっちでいることは?と

( 2018.03.21 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ