TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Já vím,že v sladké naději  Op.83-4 
 Písně milostné
私は知っている 甘い希望のうちに 
   愛の歌

詩: モラフスキー (Gustav Pfleger-Moravský,1833-1875) チェコ
   

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Já vím,že v sladké naději
Tě smím přec milovat;
A že chceš tím horoucněji
Mou lásku pěstovat.

A přec,když nazřím očí tvých
V tu přerozkošnou noc
A zvím jak nebe lásky z nich
Na mne snáší moc:

Tu moje oko slzamí,
Tu náhle se obstírá,
Neb v štěstí naše za námi
Zlý osud pozírá!

私は知っている 甘い希望のうちに
あなたを私が愛せるだろうということを
そしてあなたが望んでいることを もっと激しく
私の愛が燃え上がって欲しいと

そしてなお 私があなたの目を見つめる時
この楽園のような夜に
私には分かる どれほどの天の愛がそこから
私に寛容の力をくれるのかが:

その時 涙を浮かべていた私の目は
突然曇らされる
なぜなら 幸せな私たちを
邪悪な運命が立って見つめているのだから!

( 2017.05.25 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ