TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Pozdvihuji očí svých k horám  Op.99-9 
 Biblické Písně
目を上げて山々を仰ぐ 
   聖書の歌

詩: 聖歌 (Hymn,-) 
  旧約聖書・詩篇 121 

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Pozdvihuji očí svých k horám,
Odkud by mi přišla pomoc.
Pomoc má jest od Hospodina,
Kterýž učinil nebe i zemi.
Nedopustít',aby se pohnouti
Měla noha Tvá,
Nebo nedřímet' strážný Tvůj.
Aj,nedřímet',ovšem nespí ten,
Kterýž ostříhá Izraele.

目を上げて山々を仰ぐ
私の助けはどこからくるのか
助けは主より来る
天と地を創造された主より
動かして下さるのだ
汝の足がそう動くべきように
そしてまどろむことなく見守って下さる
見よ、まどろむこともなく、お眠りになることもなく
主はイスラエルをお守りになられる


第9曲目は詩篇121番1〜4です。非常に静かな澄み切った音楽。ここまで喜び、畏れ、悲しみといった感情で揺れ動いていたものをすべて吹っ切って心安らかになったかのようです。

( 2009.09.15 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ