TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Ty se ptáš,proč moje zpěvy  B.11 
 Cypřiše
あなたは尋ねる なぜ私の歌は 
   糸杉

詩: モラフスキー (Gustav Pfleger-Moravský,1833-1875) チェコ
   

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Ty se ptáš,proč moje zpěvy
Bouří zvukem zoufalým,
Proč tak teskně,proč tak divě,
Jako řeka ouskalím

Neptej se,družko milá,
Upřímnou tou řečí svou,
Nesmím ti to pověděti,
Jaké trýzně srdce rvou.

Ani lásky,ani slávy
Věnce dávno strhané,
Ani říší pranebeských
Krásy časem zmítané,

Ani štěstí uvadlého
Porozpukané skaliny,
Ani cizí vůkol zjevy
A ty světa pustiny.

Ani vztek a rozruch vášní
V neukojném bouření
Nebudí těch nojich zpěvů
Divoteskné proudění.

Avšak jeden bol tak mocný,
Že duch můj jím zvrácen jest,
Uzírá mi žití kořen,
Že nemůže bujně kvést.

A ten bol,jenž bez ustání
Vrývá v srdce velkou strast,
Jenž ty divé písné bucí,
Ten bol mocný je má vlast.

あなたは尋ねる なぜ私の歌は
響くのかと 絶望の調べで
なぜそんなに悲しく なぜそんなに激しく
まるで荒れ狂う川のようなのかと

聞かないで 愛しい人よ
あなたの誠実な言葉で
あなたに伝えることはできないのです
この苦しい心の鼓動を

愛も 栄誉も
ずっと昔にしおれた花輪も
天上の王国の
美しさも 時を超えた

枯れた幸せも
砕けた岩も
あたりの不思議な光景も
そして荒れ果てた世界も

怒りでもなく 沸き立つ情熱でもなく
静まらぬ嵐の中
目覚めさせはしない この歌に
悲しみの逆巻く流れを

けれど 痛みはあまりに強く
私の精神は打ち砕かれる
私の命の根を喰い尽くし
華やかに花咲くことができない

そしてこの痛みは 決して和らぐことなく
心の中に多くの困難をもたらす
けれど この激しい歌を生み出した
この痛みこそわが祖国なのだ


( 2020.03.29 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ