TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Mou celou duší zádumně  B.11 
 Cypřiše
私の魂のすべてが 
   糸杉

詩: モラフスキー (Gustav Pfleger-Moravský,1833-1875) チェコ
   

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Mou celou duší zádumně
Bolestné dchnutí táhne
A když i radost v srdci vře,
Hned žalů mráz v ně sáhne.

A vše,co drahé,
Odpadlo od mého srdce stromu,
Jen tys' mi zůstal,národe,
A tvoje strasti k tomu.

Tvým celým dlouhým životem
Se táhne utrpení,
Ve věčném bojí zoufalém
Tvé osudy se mění.

Já k tobě přilnul,nad tebe
Mi dražšího nic není,
Vždyt oba velkou žertvou jsme
Věčného ujařmení.

私の魂のすべてが
痛々しげに呼吸する
そして心の喜びが湧き立とうとも
すぐに悲しみの霜がやって来るのだ

そして大切だったもののすべてが
散って行くのだ 私の心の木から
あなただけが私に残ったのだ 祖国よ
そしてあなたの苦難が

あなたの長い生の間
苦しみが続いている
永遠の恐怖との戦いで
あなたの運命は変わるだろう

私はあなたに交わろう あなた以上に
私にとって大切なものはない
なぜなら私たちは共に偉大なる殉教者なのだから
永遠の隷属の


( 2020.03.29 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ