TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


太陽  
 大正少年唱歌
 
  

詩: 葛原しげる (Kuzuhara Shigeru,1886-1961) 日本
  大正少年唱歌第11集 1 

曲: 小松耕輔 (Komatsu Kousuke,1884-1966) 日本  歌詞言語: 日本語


燦爛として 輝きてあり
炎々として 燃えてあり
 千年 萬年 千萬年を
 高き 高き
 あゝ太陽

熱と 光 力の基(もとゐ)
太陽こそは 世の限り
 千年 萬年 千萬年を
 高き 高き
 あゝ太陽( 2020.02.11 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ