TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Lípy  
 Písně na slova Elišky Krásnohorské
リンデの木 
   エリシュカ・クラースノホルスカーの詩による歌曲集

詩: クラースノホルスカー (Eliška Krásnohorská,1871-1951) チェコ
   

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Bylo to ach! v létě krásném,
lípy stály v květu,
když mi věrnosť přislíbil
až do konce světů.

Vrátilo se léto milé,
lípa znovu zkvétá,
po slibu však,po lásce,
po věrnosti veta.

Ó vy lípy,kdy vás kvést
oči moje zhlédnou,
slzívám,že za sto let
věrnosť květe jednou.

それはああ!美しい夏のことだった
リンデの木が立っていた 花ざかりで
あの人が私に誠を誓ったとき
この世の終わりまで

素敵な夏がまた巡って来て
リンデは再び咲いた
けれど約束は 愛は
誠は失われていた

おおリンデよ お前が花咲くとき
私の目は見る
涙で 百年の間に
誠は一度だけ花開くのだと

( 2020.01.20 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ