TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Žal  Op.43-1 
 Z kytice národnich písní slovanských
悲しみ 
   スラブ民謡の花束より

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
    原詩:スロヴァキア詞

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Travička zelená,kadě já chodievám,
lebo ju já často slzami polievám.
Ústa mi spievajú,oči sa mi smějú,
Ale od srdéčka slzy sa mi lejú.

Nie preto si spievám,
bych veselá bola ale preto spievám,
bych žiale zabola.
Žiale moje žiale smutné,
osiralé,ako tá rosička na zelenej trávě;
ještě tu rosičku vetriček oduje
a mňa zarmúcenu nik něpolutuje!

緑の草萌える 私が行くところ
私がよく水をやるから 涙で
私の口は歌っている 私の目はほほ笑んでいる
けれど涙がこぼれ落ちる 私の心から

私の歌うわけは
私が元気になりたいからではない 歌うわけは
ただしたいからだ
私の悲しみをもっと悲しませることを
見捨てられて まるで露のように 緑の芝の上の
風に弄ばれながら
そして誰も嘆いてはくれない 私のことを

( 2019.12.07 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ