TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Ty píšeš mi  H.48 
 
私に手紙を書いてください 
  

詩: ヘイドゥク (Adolf Heyduk (1835 - 1923),1835-1923) チェコ
   

曲: マルティヌー (Bohuslav Martinů,1890-1959) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Ty píšeš mi,že pod okénci tvými
juž ptáče křídélek svých pérce čistí,
a mladé jaro s rými lahodnými
své písně šepce na javoru listí,
a drobné zkazky na lip řadu dlouhou,
ó nepiš tak,sic pro tě umru touhou.

A píšeš mi,že na smrčí a křoví
za rána slunko milým zrakem svítá,
že sladce dýše rozkvět šeříkový,
a bříza v kadeř jehnědky juž vplítá,
že háj i luhy zpěvánkou jsou pouhou,
ó nepiš tak,sic pro tě umru touhou.

A píšeš mi,že v jas se šatí stráně,
a stará střemcha že se opět zdobí,
že sedly vlaštovice kolem báně,
a motýl v kukli lesk svých křídel robí,
že diamanty horskou kvapí strouhou,
ó nepiš tak,sic pro tě umru touhou!

A píšeš mi: žel,že tu nejsi také,
bys se mnou zřel,jak v rozpučilém
snětí svou radost žvatlá ptáče
temnozraké,a polným ňadrem
svátek jara světí,když řeka z rána zlatou blýská prouhou,
ó nepiš tak,sic pro tě umru touhou!

Však ne,jen piš,vždyť želet neustanu,
až celý život na píseň se změní,
až v nebi oka tvého hvězdou vzplanu
a ret tvůj sen mých přání orumění,
pak celý život modlitbou buď pouhou:
o Bůh tě chraň,sic umru,drahá touhou!

私に手紙を書いてください あなたの窓の下で
小鳥が羽を身づくろいしているところで
そして若い春が素敵な詩を紡ぎ出すところで
その歌はささやいています カエデの葉に
そして長い列に 大理石の
おお 書かないでください 私はあなたのために焦がれて死ぬでしょう

そして私に書いて下さい あのトウヒの茂みが
朝に太陽の光を浴びていると
甘く息づくライラックの花たち
そしてシラカバもその房の花を編んでいると
茂みも野原もただ歌っています
おお 書かないでください 私はあなたのために焦がれて死ぬでしょう

そして私に書いて下さい 丘の斜面が明るく輝いていると
そして古いサクランボが自らを飾っていると
ツバメたちがドームの周りに止まっていたと
蝶々はさなぎの中でもう羽を羽ばたかせて
ダイヤモンドが山の中をこぼれています
おお 書かないでください 私はあなたのために焦がれて死ぬでしょう

そして私に書いて下さい 残念ながらあなたはここにはいません
あなたは私と一緒に見られるでしょう
楽しげな小鳥のさえずりを
黒い目の 野の広がりに
春の祝宴は 朝の川のきらめきに
おお 書かないでください 私はあなたのために焦がれて死ぬでしょう

いいえ ただ書いてください 私はやめないでしょう
私の全人生が歌に変わるまで
あなたの瞳は天で燃え
そしてあなたの唇は私の夢の願いを彩ります
すべての人生を祈りにしましょう
神よ お守りください あなたを 私が焦がれて死んでも


( 2019.05.03 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ