TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


  
 大正幼年唱歌
 
  

詩: 葛原しげる (Kuzuhara Shigeru,1886-1961) 日本
  大正幼年唱歌第4集 4 

曲: 小松耕輔 (Komatsu Kousuke,1884-1966) 日本  歌詞言語: 日本語


降れ降れ降れ どんどん降れ
野山に降れ 庭にも降れ
眞白い雪 休まず降れ
綺麗な雪 どんどん降れ

降る降る降る どんどん降る
野山に降る 庭にも降る
眞白い雪 休まず降る
綺麗な雪 どんどん降る( 2019.04.13 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ