TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


汽車  
 大正幼年唱歌
 
  

詩: 葛原しげる (Kuzuhara Shigeru,1886-1961) 日本
  大正幼年唱歌第2集 4 

曲: 小松耕輔 (Komatsu Kousuke,1884-1966) 日本  歌詞言語: 日本語


汽車は速い
煙吐いて 山越え 川越え
汽車は 早い
汽車は 走る
汽笛ならし 野をすぎ 里すぎ
汽車は 走る( 2019.03.21 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ