TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Ó,sladká růže spanilá  
 Cypřiše
おお 甘き魅惑のバラよ 
   糸杉

詩: モラフスキー (Gustav Pfleger-Moravský,1833-1875) チェコ
   

曲: ドヴォルザーク (Antonín Leopold Dvořák,1841-1904) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Ó,sladká růže spanilá,
Jak jara zjevy ranní,
Tys bol mi sladký vkouzlila
V mé celé žití,ždání.

Ta všecka tvoje spanilost
Se v hrud mi zakotvila,
Že jsem se dal ti na milost,
Bys rány vyhojila.

A ty v své lásce horoucí
Mě jak svůj sen objala jsi
A v moje srdce práhnoucí
Trn nový vrazila jsi.

おお 甘き魅惑のバラよ
春の朝の幻のような
あなたは私に優しさをくれた
私の人生のすべてに 幻影を

すべてのあなたの気高さが
私の胸を捕らえたのだ
そこで私はあなたに慈悲を求めたのだ
この傷を癒してくれるようにと

そしてあなたは熱い愛の中で
夢見るように私を抱きしめたのだ
すると私の焦がれる心の中に
新しい刺がささったのだ

これはこの「糸杉」だけに留められた詞です。

( 2018.12.10 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ