TOPページへ  更新情報へ  作曲者一覧へ


Pisničky na jednu stránku   H.294
1ページの歌曲集

詩: スシル (František Sušil,1804-1868) チェコ

曲: マルティヌー (Bohuslav Martinů,1890-1959) チェコ チェコ語


1 Rosička
1 露

Sluníčko zachodí za les javorový,
a rosička padá na stromek višnový.
Padaj ty rosičko na můj rozmaryján,
jak on mi uroste milému ho podám.

陽は沈む カエデの森の向こうへ
メヒシバの上に落ちる そしてサクランボの木の上に
落ちるのだ 露が 私のローズマリーの上に
それが育ったなら 恋人が与えられるのでしょう

2 Otevření slovečkem
2 開けちまうのさ 一言で

Zamykej,maměnka zamykej kuchynu,
aj,máš hezku dceru,ukrademe ti ju.
šak sem zamykala z ocela zámečkem,
přišel tam syneček otevřel slovečkem.

鍵をかけなよ おばさん 鍵をかけなよ 台所に
ほら あんたにゃきれいな娘がいるだろ 俺はそれを盗んじまうぜ
鉄の錠前で鍵をかけてたって
恋する男はやって来て開けちまうのさ 一言で

3 Cesta k milé
3 恋人のもとへ向かう道

Aj! Stupaj,stupaj,stupaj,můj koníčku na most,
abych já se dostal k mé panence na noc.
Stupaj,stupaj,stupaj,můj koníčku vrané,
abych já se dostal do cizího kraje.
Do cizího kraje,do cizí dědiny,
aby o mně lidi dycky nemluvili.

おい!駆けろ 駆けろ 駆けろ 俺の馬よ 橋の上を
俺が着けるように 愛しい女のもとへ この夜に
駆けろ 駆けろ 駆けろ 俺の馬よ 真っ黒な
俺が着けるように あの見知らぬ土地に
見知らぬ土地に 見知らぬ村に
そうすりゃ俺のことを誰も噂しないだろ
4 Chodníček
4 小道

Půjdeme,půjdeme,chodníčku nevíme.
Dobří lidé věďá,oni nám povědá.
Půjdeme,půjdeme,přes hory zelené,
Budeme tam sbírat maliny červené.
Maliny červené a jahody zralé,
Už my si vedeme,to děvčátko švarné.

俺たちゃ行こう 俺たちゃ行こう 見知らぬ小道を
親切な人が知ってて 俺たちに教えてくれるだろうさ
行こうぜ 行こうぜ 緑の丘の向こうへ
そこで集めるんだ 赤いラズベリーを
赤いラズベリーと 熟れたイチゴを
俺たちゃ連れて行くんだ あのかわいい娘を

5 U mamĕnky
5 母さんのもとでは

Dyž sem u maměnky byla,
dycky sem se dobře měla.
Těžko mně dělat nedali,
o službách mně povídali.

Povol sobě,zlaté dítě,
dokud su já na tom světě.
Až já s tého světa zendu,
naděláš se ledakomu.

Naděláš se,nenajíš se,
oškubaná nachodíš se.
Nech je v pátek,nech je v svátek,
budeš chodit v jedných šatech.

Každý o tebe zavadí,
jak na cestě o kamení,
dyž ti Pán Bůh zdraví vezme,
žáden na tě nepohlédne.

母さんのもとに居た時には
あたしは呑気に暮らしてた
きつい仕事はしなくて良かった
でも仕事のことについては言われてた

気ままになさい 黄金の子よ
私がこの世にいる間は
だけど私がこの世にお別れしたら
お前も働かなくちゃいけないんだよ どんなことでも

必死で働いても 食うのに事欠き
ボロを着て
金曜だろうと祭日だろうと
一張羅の朊を着てばかりなのよ

お前をみんなが避けるでしょう
石が道の上にあるみたいに
神様がお前の元気を奪っても
誰も見向きもしないわ
6 Sen panny Marie
6 聖なるマリア様の夢

Usnula,usnula,ja,Maria v ráji,
ja Maria v ráji ja,v ráji na kraji.
Uzdál se jí sníček,u jejího srdéčka,
vyrůstla ji na něm krásná jablonečka.

A ešče se ptala,čím ty luky kvitnů,
tu červenu růži či matičku Boži?
A ešče se ptala,čim to pole kvitne,
tu bíìlu liliju či pannu Mariju?
A ešče se ptala,čím ty hory kvitnů,
kým zeleným listem čili pánem Kristem?

眠ってた 眠ってた そう マリア様が楽園で
そう マリア様が楽園で 神の国の楽園で
夢を見てた 心の中
そこには育っていた きれいなリンゴの木が

そして彼女は尋ねた 何かしら 牧場に咲いているのは
赤いバラ それとも神の御母?
そして彼女は尋ねた 何かしら 野原に咲いているのは
白いユリ それとも処女マリア?
そして彼女は尋ねた 何かしら 山々に咲いているのは
緑の葉 それとも聖なるキリストなの?
7 Rozmarýn
7 ローズマリー

Pod našima oknama rozmarýn prokvìtá,
chodívá k nám šohajko,ode mna ho pýtà.
Nepytaj ho ode mna,ode mna od samej
lez ho pytaj od otca,od mamičky mojej.
Já mám takýh rodičů,co mia rádi majů,
pridi k nám šohajko,oni mia ti daju.

うちの窓の下にローズマリーが生えている
ひとりの若者がやって来て それを自分にくれと頼んだ
あたしにそれを聞かないで そんなことを頼まないで
尋ねるならあたしの父さんにして あたしの母さんにして
あたしには両親がいるんだから あたしをとても愛してくれる
若者がやってきたら 両親がわたしに与えてくれるわ


モラヴィア地方の民謡の歌詞をフランチェク・スシルが収集したものから選んでマルティヌーがオリジナルのメロディをつけています。「1ページの《とありますのは楽譜がすべて1ページに収まっているためで、どれも1分そこそこの短い歌たちです。民謡風の体裁を取ってはおりますが結構洗練された歌たちで、ほのかに民族音楽の香りを漂わせながらとても上品です。

( 2017.04.15 藤井宏行 )