TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Selezen’  
 Chetyre Pesni
雄ガモ 
   4つの歌

詩: ロシア民謡 (narodnaja pesnja,-) 
   Селезень

曲: ストラヴィンスキー (Igor Stravinsky,1882-1972) ロシア  歌詞言語: ロシア語


Selezen’,selezen’,
Siz golubchik selezen’,
Khokhlaty selezen’!
Ty vyidi,selezen’,selezen’,
Ty posmotri,selezen’,
Gde utushka tvoja,
Gde semero utej.

Selezen’,dogonjaj utku,
Molodoj,dogonjaj utku.
Podi utushka domoj.
Podi seraja domoj!
U te semero utej
Osmoj selezen’,
Budet utushka nyrjat’ po poljam,
Po norjam,po kustam,po izbam,
Po chuzhim seleznjam,
Po zaezzhim gostjam.

雄ガモよ 雄ガモ
大好きな青い雄ガモ
冠のある雄ガモよ!
お前出て来い 雄ガモよ 雄ガモ
お前見てみろ 雄ガモ
どこだい お前の雌ガモは
どこだい 七羽の子ガモたちは?

雄ガモよ 追いつけ 雌ガモに
子ガモよ 追いつけ 雌ガモに
帰れ 雌ガモよ 家に
帰れ 灰色の家に!
七羽の子ガモたちと
雄ガモと
潜って行く 雌ガモ 野原の中へ
穴の中へ 茂みの中へ 小屋の中へ
他の雄ガモの中へでも
やって来たお客の中へでも

( 2017.12.02 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ