TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Noc každou tebe drahá zřím  H.57 
 
毎晩愛しい君をぼくは見る 
  

詩: 不詳 (Unknown,-) 
   Allnächtlich im Traume seh' ich dich 原詩: Heinrich Heine ハイネ,Buch der Lieder - Lyrisches Intermezzo(歌の本-抒情小曲集)

曲: マルティヌー (Bohuslav Martinů,1890-1959) チェコ  歌詞言語: チェコ語


Noc každou tebe drahá zřím,
mne zdraví mile ve snu,
a k tvým milým nohám přesladkým,
já s hlasitým pláčem klesnu.

Pak na mne hledíš smutně tak
a vrtíš plavou hlavou
a slzy vloudí se ti v zrak jak
perly když tam plavou.

Ty slůvko jen mi tiše díš
a cypřiše dáš mi v ruku.
Já vzbudím se,květ nemám již
a neznám slůvka zvuku.

毎晩愛しい君をぼくは見る
ぼくに親しげに挨拶するのを 夢の中で
そしてやさしい君の足元に
激しい声を上げて崩れ落ちるのだ

すると君はぼくを悲しそうに見て
そしてブロンドの頭を振る
そして涙がこぼれ落ちるのだ 君の瞳から
真珠のようにあふれだして

君はぼくにそっとやさしい言葉をささやく
それから糸杉の花束を渡す ぼくの手の中に
ぼくは目覚めると、その花束は消えていて
あの言葉も思い出せないのだ


( 2020.06.21 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ