TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Egy kicsi madárka  
 Magyar Népzene I
一羽の小さな鳥 
   ハンガリー民謡 第1集

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: コダーイ (Kodály Zoltán,1882-1967) ハンガリー  歌詞言語: ハンガリー語


Egy kicsi madárka
Hozzám kezde járni,
Virágos kertemben
Fészket kezde rakni.

De azt az irigyek
Eszre kezték venni,
Kicsi madár fészkét
Széjjel kezték hányni.

Átokúl meghagyom
Minden éfiúnak:
Szeretőt ne tartson
Senki ő magának!

Mer' én azt tartottam,
Nagyon elhirvadtam,
Szeretőm elhagyott,
Magamra maradtam.

一羽の小さな鳥が
私に会いに来る
私の花の庭の中に
巣を作り始める

でも それをうらやむ人が
それに気が付いて
小さな鳥の巣を
ばらばらに壊してしまった

私は取り残された
みんなのせいで:
恋人をつかまえては居られない
誰もあなたのために!

私は悲しい
私はとてもつらい
恋人に捨てられて
私はひとりぼっち

( 2017.11.26 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ