TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Szőlőhegyen keresztül  
 Magyar Népzene V
ブドウ山を通り抜けて 
   ハンガリー民謡 第5集

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: コダーイ (Kodály Zoltán,1882-1967) ハンガリー  歌詞言語: ハンガリー語


Szőlőhegyen keresztül
Mén a leány öccsöstül.
Fehér nyaka gyöngyöstül,
Keszkenője csipkéstül.
Hej,tini,tini-tini,
Tini-tini,din-din-don.
Hej,tini,tini-tini,
Tini-tini,din-din-don.

Hej,Jancsika,Jancsika,
Mér nem nyőtté nagyobbra?
Nyőtté vóna nagyobbra,
Letté vóna katona!
Hej,tini,tini-tini,
Tini-tini,din-din-don
Hej,tini,tini-tini,
Tini-tini,din-din-don.

ブドウ山を通り抜けて
行くのは乙女 兄弟のもとへ
その白い首には真珠の飾り
それにハンカチはレース入り
ヘイ ティニ ティニ ティニ
ティニ ティニ ディンディンドン
ヘイ ティニ ティニ ティニ
ティニ ティニ ディンディンドン

ヘイ ヤニーツィカ ヤニーツィカ
どうして体が大きくならなかったの
もしもっと大きくなってたら
兵士になってたのに
ヘイ ティニ ティニ ティニ
ティニ ティニ ディンディンドン
ヘイ ティニ ティニ ティニ
ティニ ティニ ディンディンドン


( 2017.06.30 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ