TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Zöld erdőben  
 Magyar Népzene IV
緑の森に 
   ハンガリー民謡 第4集

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: コダーイ (Kodály Zoltán,1882-1967) ハンガリー  歌詞言語: ハンガリー語


Zöld erdőben,zöld mezőben,
Zöld erdőben,zöld mezőben lakik egy madár.
Kék a lába,zöld a szárnya,
Kék a lába,zöld a szárnya,jaj be gyöngyen jár.
Várj,madár,várj,te csak addig várj,
Még az Isten megengedi,tiéd leszek már.

緑の森に 緑の野原に
緑の森に 緑の野原に 住んでいた 一羽の小鳥が
青かった 脚は 緑色だ 羽は
青かった 脚は 緑色だ 羽は おや よたよたと行ってしまうよ
待って 小鳥さん 待って ちょっと待って
神がお許し下さる限り 私はあなたのものですよ

( 2017.06.04 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ