TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Siralmas volt nékem  
 Magyar Népzene VII
私にとってみじめなのは 
   ハンガリー民謡 第7集

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: コダーイ (Kodály Zoltán,1882-1967) ハンガリー  歌詞言語: ハンガリー語


Siralmas volt nékem
Világraszületnëm,
Hogy ezëket këll szenvednëm,
Melyeket nem érdëmlëttem.

Tigristéjën talán
Tartott vót fël anyám?
Jaj,ki volt az én mostohám?
Bánatját ruházta rëám.

Siratom magamat,
Elmúlt napjaimat.
Bízom Istenre dolgomat,
Eligazítja bajomat.

私にとってみじめなのは
この世に生まれて
苦しむことなのだ
私には釣り合わない人のことで

虎の乳で 恐らくは
私を育てたのだろう 私の母は
ああっ 誰が私の育ての母だったのか?
私に悲しみを負わせて

私は嘆く 自らを
私の日々は過ぎ去った
委ねよう 神さまにわが悩みを
お救い下さるだろう すべての災いから


( 2020.09.11 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ