TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Ludaim,lúdaim  
 Magyar Népzene VIII
ガチョウさん ガチョウさん 
   ハンガリー民謡 第8集

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: コダーイ (Kodály Zoltán,1882-1967) ハンガリー  歌詞言語: ハンガリー語


Ludaim,lúdaim,
Tizen ketten voltak,
Mind a tizen ketten
Mind fehérek voltak.

Csak az anyjok tarka,
Az is szürkés barna.

Elhajtottam ludam
Duna közepibe,
Után' küldtem uram,
Hajtsa haza ludam.

Vejszen oda uram,
Jojjön haza ludam!

Mégse vejszen szegény,
Mer jó pipás legény.

ガチョウさん ガチョウさん
みんなで十二羽
そろって十二羽
そろって真っ白

母さんだけカラフル
灰色がかった茶色

あたしは連れて行く ガチョウを
ドナウ川の真ん中に
旦那を見送った後
ガチョウを連れ帰る

旦那が居なくなったら
さあ帰りましょ ガチョウさんたち!

気にしないでいいよ
彼は気のいいバグパイプ吹きさ


( 2019.09.24 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ