TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Lakodalmas  
 
婚礼の歌 
  

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: リゲティ (Gyorgy Ligeti ,1923-2006) ハンガリー→オーストリア  歌詞言語: ハンガリー語


Menyasszony,vőegény,de szép mind a kettő,
Olyan mind a kettő,mint az aranyvessző,
hej,mint az aranyvessző.

Jeges a sudárfa,nehéz vizet merni,
Ösmeretlen kislányt nehéz megölelni,
hej,nehéz megölelni.

Vetettem ibolyát,várom kikelését,
Várom a rózsámnak visszajövetelét,
hej,visszajövetelét.

Van széna,van szalma a szénatartóba,
megölellek rózsám a pitarajtóba!
hej,a pitarajtóba.

花嫁も 花婿も どちらもきれいだ
どちらもまるで金の小枝のよう
ヘイ 金の小枝のよう

凍った小枝では 重い水は運べない
おぼこ娘は抱きしめるのも難しい
ヘイ 抱きしめるのは難しい

スミレの種を蒔いて 芽吹くのを待っている
待っている 私のバラが戻ってくるのを
ヘイ 戻って来るのを

干し草には 干し草の中には藁がある
私は抱き締める 私のバラを抱き締めます戸口で!
ヘイ 戸口で


( 2019.06.01 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ