TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Vissza ne nézz  
 Idegen földön
振り返らないで 
   異郷の地

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: リゲティ (Gyorgy Ligeti ,1923-2006) ハンガリー→オーストリア  歌詞言語: ハンガリー語


Mikor a nagy erdőn kiméesz,
arra kérlek,vissza ne nézz,
ne legyen szívednek nehéz,
hogy az idegen földre mész.

出て行く時に この大きな森を
お願いです 振り返らないで
あなたの心が沈んでしまわないように
よその国へと旅立つことに


( 2019.05.31 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ