TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ


Körtéfa  
 Magyar Népzene VII
梨の木 
   ハンガリー民謡 第7集

詩: 民謡詞 (Folktune,-) 
   

曲: コダーイ (Kodály Zoltán,1882-1967) ハンガリー  歌詞言語: ハンガリー語


Körtéfa,körtéfa,
Gyöngyösi körtéfa,
Sok gyalog katona
Megpihent alatta.

Alúró szél fújja,
Felűrő nap süti,
Jó annak nevetni,
Ki egymást szereti.

ナシの木よ ナシの木よ
ジェンジェジュのナシの木よ
たくさんの歩兵たちが
その木の下で休んだのだ

風の吹くもとで
日の照るもとで
幸せに笑い合ったのだ
お互いに愛する娘と

( 2019.03.31 藤井宏行 )


TOPページへ 更新情報へ 作曲者一覧へ